Αρχή Σελίδας

ΣΕΡΡΕΣ: 8 χλμ. Σερρών - Σιδ/στρου. ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2321077130 [email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Μύλοι 6 Ευκαρπία. ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310688700 [email protected]

Δικαιολογητικά Τεχνικών Ελέγχων

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΤΕΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ

 • Άδεια κυκλοφορίας του οχήματος
 • Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (Δ.Τ.Ε.), από προηγούμενο έλεγχο, όταν πρόκειται για περιοδικό έλεγχο
 • Ταυτότητα ή δίπλωμα οδήγησης του προσκομίζοντος το όχημα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΤΕΟ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ

 • Ταυτότητα ή διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης του προσκομίζοντα το δίκυκλο
 • Αδεια κυκλοφορίας ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο
 • Δελτίο προηγούμενου ελέγχου (εφόσον έχει εκδοθεί)
 • στην περίπτωση ανάριθμου δικύκλου προσκομίζονται το πιστοποιητικό ταξινόμησης τελωνείου και φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας της χώρας εισαγωγής τους
 • Για τα Εκπαιδευτικά δίκυκλα επιπλέον προσκομίζεται και η άδεια λειτουργίας της σχολής

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΤΕΟ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Για τη διενέργεια του Τεχνικού Ελέγχου είναι απαραίτητα τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Φορολογικά στοιχεία Ιδιοκτήτη (Α.Φ.Μ. - Δ.Ο.Υ.)
 • Άδεια κυκλοφορίας
 • Ταυτότητα ή διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης του προσκομίζοντα το όχημα
 • Προηγούμενο δελτίο τεχνικού ελέγχου
 • Βεβαίωση Ταχογράφου (για όσα οχήματα προβλέπεται)
 • Βεβαίωση περιοριστή ταχύτητας (για όσα οχήματα προβλέπεται)
 • Βεβαίωση Ηλεκτρονικού Σήματος (Φορτηγά ΔΧ >3,5 τόνων)

Ανάλογα με την ειδική κατηγορία του οχήματος απαιτούνται και επιπρόσθετα δικαιολογητικά για τα οποία ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ενημερωθεί κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με τη γραμματεία του ΚΤΕΟ