Αρχή Σελίδας

ΣΕΡΡΕΣ: 8 χλμ. Σερρών - Σιδ/στρου. ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2321077130 [email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Μύλοι 6 Ευκαρπία. ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310688700 [email protected]

ΚΤΕΟ Δικύκλων

Ι. ΚΤΕΟ GPS
Τεχνικός Έλεγχος Μοτοσυκλετών
Ι. ΚΤΕΟ GPS
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Στο Ι. ΚΤΕΟ GPS λειτουργεί και ΚΤΕΟ ΜΟΤΟ, με τελευταίας τεχνολογίας γραμμή ελέγχου και ειδικό θάλαμο για τη μέτρηση θορύβου. Η γραμμή κατασκευάστηκε κάτω από αυστηρές προδιαγραφές που επιβάλλει η ευρωπαϊκή νομοθεσία για να προσφέρει στους οδηγούς ΜΟΤΟ, τεχνικό έλεγχο αξιόπιστο και έγκυρο με την ισχύουσα κατάσταση του δικύκλου του.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΤΕΟ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ

  • Ταυτότητα ή διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης του προσκομίζοντα το δίκυκλο
  • Αδεια κυκλοφορίας ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο
  • Δελτίο προηγούμενου ελέγχου (εφόσον έχει εκδοθεί)
  • στην περίπτωση ανάριθμου δικύκλου προσκομίζονται το πιστοποιητικό ταξινόμησης τελωνείου και φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας της χώρας εισαγωγής τους
  • Για τα Εκπαιδευτικά δίκυκλα επιπλέον προσκομίζεται και η άδεια λειτουργίας της σχολής

ΣΤΑΔΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

  • Οπτικοί έλεγχοι οχήματος – εκτελούνται όλοι οι έλεγχοι των μηχανικών συστημάτων, υποσυστημάτων και στοιχείων ταυτότητας του δικύκλου
  • Έλεγχος καυσαερίων οχήματος – επαλήθευση ορθής λειτουργίας του κινητήρα, η οποία έχει ως απόρροια την οικονομική οδήγηση και το καθαρό περιβάλλον.
  • Έλεγχος φώτων οχήματος – αφορά στην λειτουργία όλων των λυχνιών του οχήματος, ώστε να παρέχεται ασφάλεια τις βραδινές ώρες για εσάς και για τους υπόλοιπους οδηγούς.
  • Έλεγχος συστήματος πέδησης οχήματος – ελέγχεται, σε ειδική testline, εάν το δίκυκλο μπορεί να επιβραδύνει, επιβεβαιώνεται έτσι αν μπορείτε να ανταποκριθείτε σε έκτακτες συνθήκες, ώστε να είστε ασφαλής.
  • Έλεγχος στάθμης θορύβου – πραγματοποιείται μέτρηση του εκπεμπόμενου ήχου της μηχανής, σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο ηχομέτρησης.

Η διαδικασία του τεχνικού ελέγχου διαρκεί 20 λεπτά. Στο τέλος του ελέγχου ο κάτοχος του οχήματος παραλαμβάνει το Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου το οποίο αποτελεί επίσημο πιστοποιητικό ελέγχου με διάρκεια ισχύος τα δύο έτη.
Το Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου επέχει θέση Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων με διάρκεια ισχύος το 1 έτος.
Στη περίπτωση σοβαρών ελλείψεων ο επανέλεγχος του οχήματος είναι δωρεάν.