Αρχή Σελίδας

ΣΕΡΡΕΣ: 8 χλμ. Σερρών - Σιδ/στρου. ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2321077130 [email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Μύλοι 6 Ευκαρπία. ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310688700 [email protected]

ΚΤΕΟ Βαρέων Οχημάτων

Ι. ΚΤΕΟ GPS
Τεχνικός Έλεγχος Βαρέων Οχημάτων
Ι. ΚΤΕΟ GPS

Στο Ι. ΚΤΕΟ GPS λειτουργεί ΓΡΑΜΜΗ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, τελευταίας τεχνολογίας. Η γραμμή κατασκευάστηκε κάτω από αυστηρές προδιαγραφές που επιβάλλει η νομοθεσία για να προσφέρει έγκυρο και αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Για τη διενέργεια του Τεχνικού Ελέγχου είναι απαραίτητα τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Φορολογικά στοιχεία Ιδιοκτήτη (Α.Φ.Μ. - Δ.Ο.Υ.)
 • Άδεια κυκλοφορίας
 • Ταυτότητα ή διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης του προσκομίζοντα το όχημα
 • Προηγούμενο δελτίο τεχνικού ελέγχου
 • Βεβαίωση Ταχογράφου (για όσα οχήματα προβλέπεται)
 • Βεβαίωση περιοριστή ταχύτητας (για όσα οχήματα προβλέπεται)
 • Βεβαίωση Ηλεκτρονικού Σήματος (Φορτηγά ΔΧ >3,5 τόνων)

Ανάλογα με την ειδική κατηγορία του οχήματος απαιτούνται και επιπρόσθετα δικαιολογητικά για τα οποία ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ενημερωθεί κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με τη γραμματεία του ΚΤΕΟ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Το όχημα κατά την προσκόμιση του στο ΚΤΕΟ πρέπει να είναι καθαρό εσωτερικά και εξωτερικά και ειδικότερα στις θέσεις χάραξης του αριθμού πλαισίου και του αριθμού κινητήρα.

Τα φορτηγά και τα λεωφορεία με αερόφρενα, θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με αναμονές λήψης παροχής αέρα για τον έλεγχο του συστήματος.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΟΡΤΗΓΩΝ

Ο τεχνικός έλεγχος του βαρέου οχήματος διενεργείται από πιστοποιημένους τεχνικούς του Ι.ΚΤΕΟ GPS και ακολουθούνται τα παρακάτω στάδια:

1 ΣΤΑΔΙΟ: Έλεγχος Καυσαερίων και Οπτικός Έλεγχος.
Στο πρώτο στάδιο του ελέγχου γίνεται ενδελεχής έλεγχος των πιστοποιητικών και των βεβαιώσεων του οχήματος. Παράλληλα ελέγχονται:

 • τα καυσαέρια του οχήματος
 • ο αριθμός πλαισίου
 • ο αριθμός μηχανής
 • το αμάξωμα (εξωτερικάκαι εσωτερικά)
 • τα ελαστικά

2 ΣΤΑΔΙΟ: Έλεγχος στην αυτόματη Γραμμή.
Κατά το δεύτερο στάδιο ελέγχεται:

 • τα φώτα ως προς την ένταση και την κλίση τους.
 • η σύγκλιση – απόκλιση (ευθυγράμμιση)
 • τα φρένα

3 ΣΤΑΔΙΟ: Οπτικός Έλεγχος στο λάκκο κατόπτευσης.
Κατά το τρίτο στάδιο του τεχνικού ελέγχου ελέγχεται:

 • το σύστημα διεύθυνσης
 • το σύστημα μετάδοσης κίνησης,
 • οι εύκαμπτοι και άκαμπτοι σωλήνες φρένων
 • οι οξειδώσεις του αμαξώματος
 • επίσης γίνεται έλεγχος για τυχόν διαρροές καυσίμων, απώλειες λαδιών κινητήρα.

Στο τέλος του ελέγχου ο κάτοχος του οχήματος παραλαμβάνει το Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου το οποίο αποτελεί το επίσημο πιστοποιητικό ελέγχου με διάρκεια ενός (1) έτους.

Το Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου επέχει θέση Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων με διάρκεια ισχύος το έξι(6) μήνες.

Στη περίπτωση σοβαρών ελλείψεων ο επανέλεγχος είναι δωρεάν.