Αρχή Σελίδας

ΣΕΡΡΕΣ: 8 χλμ. Σερρών - Σιδ/στρου. ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2321077130 [email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Μύλοι 6 Ευκαρπία. ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310688700 [email protected]

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

Είδος Εντύπου Λήψη Αρχείου
Ισολογισμός 2012 Αρχείο.pdf
Ισολογισμός 2013 Αρχείο.pdf
ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ Γ.Σ. Αρχείο.pdf
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Αρχείο.pdf
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Αρχείο.pdf