Αρχή Σελίδας

ΣΕΡΡΕΣ: 8 χλμ. Σερρών - Σιδ/στρου. ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2321077130 [email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Μύλοι 6 Ευκαρπία. ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310688700 [email protected]

Υπηρεσία ενημέρωσης επόμενου Τεχνικού Ελέγχου ΚΤΕΟ

Ενημερώστε μας για την ημερομηνία ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ των υπολοίπων οχημάτων σας (π.χ. μότο) και αναλαμβάνουμε να σας ενημερώσουμε έγκαιρα με αποστολή SMS και τηλεφωνική υπενθύμιση ώστε να αποφύγετε άσκοπες πληρωμές προστίμων και προσαυξήσεων.