Αρχή Σελίδας

ΣΕΡΡΕΣ: 8 χλμ. Σερρών - Σιδ/στρου. ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2321077130 [email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Μύλοι 6 Ευκαρπία. ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310688700 [email protected]

ΚΤΕΟ Επιβατικών

Ι. ΚΤΕΟ GPS
Οι εγκαταστάσεις του Ι. ΚΤΕΟ GPS στην Θεσσαλονίκη
Ι. ΚΤΕΟ GPS
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Αρχικός τεχνικός έλεγχος

Aφορά οχήματα που περνούν για πρώτη φορά ΚΤΕΟ και διενεργείται 4 χρόνια από την ακριβή ημερομηνία πρώτης αδείας τους (-21 ημέρες, + 7 ημέρες), όπως αυτή αναγράφεται στο έντυπο της άδειας κυκλοφορίας.

Περιοδικός τεχνικός έλεγχος

Aφορά οχήματα που έχουν περάσει τουλάχιστον μια φορά ΚΤΕΟ στο παρελθόν και έκτοτε διενεργείται κάθε 2 χρόνια από την ημερομηνία διενέργειας του προηγούμενου τεχνικού ελέγχου (-21 ημέρες, + 7 ημέρες), όπως αυτή αναγράφεται στο Δελτίο Τεχνικών Ελέγχου (Δ.Τ.Ε.)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Για τη διενέργεια του Τεχνικού Ελέγχου είναι απαραίτητα τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Άδεια κυκλοφορίας του οχήματος
  • Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (Δ.Τ.Ε.), από προηγούμενο έλεγχο, όταν πρόκειται για περιοδικό έλεγχο
  • Ταυτότητα ή δίπλωμα οδήγησης του προσκομίζοντος το όχημα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Ι.Χ.

1 ΣΤΑΔΙΟ: Έλεγχος Καυσαερίων & Οπτικός Έλεγχος.
Κατά το πρώτο στάδιο του τεχνικού ελέγχου ελέγχονται τα καυσαέρια του οχήματος, ο αριθμός πλαισίου, ο αριθμός μηχανής, το αμάξωμα (εξωτερικά & εσωτερικά), τα ελαστικά και τα φώτα.

2 ΣΤΑΔΙΟ: Έλεγχος στην αυτόματη Γραμμή.
Κατά το δεύτερο στάδιο ελέγχου ελέγχεται η σύγκλιση - απόκλιση (ευθυγράμμιση), τα αμορτισέρ, τα φρένα και τα φώτα ως προς την ένταση και την κλίση τους.;

3 ΣΤΑΔΙΟ: Οπτικός Έλεγχος στο λάκκο κατόπτευσης.
Κατά το τρίτο στάδιο του τεχνικού ελέγχου ελέγχεται :

  • το σύστημα διεύθυνσης
  • το σύστημα μετάδοσης κίνησης,
  • οι εύκαμπτοι και άκαμπτοι σωλήνες φρένων,
  • οι οξειδώσεις του αμαξώματος,
  • επίσης γίνεται έλεγχος για τυχόν διαρροές καυσίμων, απώλειες λαδιών κινητήρα.

Η διαδικασία του τεχνικού ελέγχου διαρκεί 20 λεπτά. Στο τέλος του ελέγχου ο κάτοχος του οχήματος παραλαμβάνει το Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου το οποίο αποτελεί επίσημο πιστοποιητικό ελέγχου με διάρκεια ισχύος τα δύο έτη.
Το Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου επέχει θέση Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων με διάρκεια ισχύος το 1 έτος.
Στη περίπτωση σοβαρών ελλείψεων ο επανέλεγχος του οχήματος είναι δωρεάν.