Πολιτική Απορρήτου

Ποιοι είμαστε;

Η ιστοσελίδα κατασκευάστηκε και ανήκει στην εταιρία «ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ G.P.S. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (στη συνέχεια θα αναφέρεται ως «η Εταιρία»). Η εταιρία μας έχει την έδρα της έδρα στο 8ο χλμ. Σερρών – Σιδηροκάστρου και υποκατάστημα στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης, Μύλοι 6.

Τα τηλέφωνά μας είναι 2321077130 για τις Σέρρες και 2310688700 για τη Θεσσαλονίκη ενώ οι ώρες επικοινωνίας και στις δύο εγκαταστάσεις μας είναι για τις Σέρρες 08:00 – 17:00 καθημερινές και για Θεσσαλονίκη 08:00 – 18:00 τις καθημερινές και Σάββατο 08:00 – 14:00.

Ειδικά για θέματα που σχετίζονται με την προστασία των δεδομένων σας κατά την αλληλεπίδρασή σας με την εταιρία μας, μπορείτε να επικοινωνείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση privacy@gps-kteo.gr

Η εταιρία μας είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας των δεδομένων που παρέχετε τόσο μέσω της ιστοσελίδας αυτής όσο και με τους λοιπούς τρόπους αλληλεπίδρασης μαζί της

Πεδίο εφαρμογής

Στην παρούσα πολιτική απορρήτου θα σας εξηγήσουμε κατά το δυνατόν απλούστερα και περιεκτικά τον τρόπο συλλογής, επεξεργασίας, αποθήκευσης, διαχείρισης, διαβίβασης, προστασίας και εν γένει χρήσης των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα (στο εξής «δεδομένα») τα οποία της παρέχετε μέσω της ιστοσελίδας μας, πάντοτε στα πλαίσια της σχετικής εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Σημειώνουμε ότι η επίσκεψη και χρήσης της ιστοσελίδας, των εφαρμογών και υπηρεσιών μας συνιστά αποδοχή της παρούσας πολιτικής απορρήτου.

Παράλληλα, με το παρόν κείμενο, αναλαμβάνουμε την υποχρέωση της προστασίας του απορρήτου σας κατά την επίσκεψη και χρήση της ιστοσελίδας μας και των εφαρμογών που λειτουργούν σε αυτήν. Ειδικότερα υποχρεούμαστε να συμμορφωνόμαστε με την ισχύουσα σχετική ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, να προστατεύουμε τα δικαιώματα των χρηστών της ιστοσελίδας, να διασφαλίζουμε τη διαφάνεια σε θέματα επεξεργασίας και αποθήκευσης των δεδομένων και να τα προστατεύουμε από κινδύνους παραβίασής τους.

Σημειώνουμε ωστόσο ότι η παρούσα πολιτική απορρήτου και προστασίας αφορά αποκλειστικά και μόνο τα δεδομένα σας που συλλέγονται μέσω της ιστοσελίδας μας και όχι μέσω οποιασδήποτε άλλης ιστοσελίδας ή εφαρμογής στην οποία πιθανόν να βρεθείτε μέσω υπερσυνδέσμων (links) από τη δική μας, τις οποίες ωστόσο δεν ελέγχουμε εμείς. Σε αυτήν την περίπτωση η εταιρία δηλώνει ρητά ότι δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη τυχόν σας προκληθεί κατά την περιήγηση αυτή.

Πώς συλλέγουμε τα δεδομένα σας και για ποιο λόγο;

Επεξεργαζόμαστε διάφορα στοιχεία σας, όπως π.χ. ονοματεπώνυμο, διεύθυνση email, αναλόγως της σχέσης σας με την ιστοσελίδα μας και, κατά κανόνα, στις εξής περιπτώσεις περιπτώσεις:

 • Όταν εγγράφεστε ως χρήστης της ιστοσελίδας με την χρήση των σχετικών επιλογών.
 • Όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της ιστοσελίδας ή email
 • Όταν χρησιμοποιείται την εφαρμογή της ιστοσελίδας για να κλείσετε ραντεβού για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας.
 • Όταν χρησιμοποιείται την εφαρμογή της ιστοσελίδας για να πληροφορηθείτε τον χρόνο στον οποίο το όχημά σας πρέπει να υποβληθεί σε τεχνικό έλεγχο.
 • Όταν εγγράφεστε στην λίστα ενημερωτικών email τόσο για την υπενθύμιση τεχνικού ελέγχου όσο και για την εν γένει ενημέρωσή σας από την εταιρία μας.

Τα δεδομένα αυτά είναι προφανές ότι σε περιπτώσεις μπορεί να οδηγήσουν στην άμεση ή έμμεση ταυτοποίηση των χρηστών. Για τον λόγο αυτό οι συγκεκριμένες πληροφορίες αποτελούν προσωπικά δεδομένα, των οποίων εσείς είστε τα «υποκείμενα» και η εταιρία μας, όπως προαναφέρθηκε, ο «υπεύθυνος επεξεργασίας» τους.

Υπάρχουν κάποιες ακόμα περιπτώσεις στις οποίες επεξεργαζόμαστε δεδομένα σας, σε μικρή κλίμακα και με συγκεκριμένο σκοπό, όπως μέσω των αρχείων cookies. Για αυτά γίνει αναλυτική αναφορά στο σχετικό τμήμα της ιστοσελίδας μας.

Σε κάθε περίπτωση η εταιρία ζητά και επεξεργάζεται τα απολύτως απαραίτητα για την εκάστοτε επεξεργασία προσωπικά δεδομένα κατά κύριο λόγο βάσει του επιδιωκόμενου σκοπού της και για ειδικότερα τους εξής σκοπούς:

- Για την δημιουργία και τήρηση προσωπικής καρτέλας, ιδίως όταν χρησιμοποιούνται εφαρμογές της ιστοσελίδας ή μας χορηγούνται στοιχεία επικοινωνίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διά ζώσης ή άλλων καναλιών επικοινωνίας.

- Για την συμπλήρωση Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου Οχήματος τα δεδομένα που συλλέγονται, πέρα από τα απαραίτητα για την κατάρτιση της σχετικής σύμβασης, καθορίζονται και από τη σχετική νομοθεσία.

- Για την εφαρμογή της τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της και ανάλογα με την συμβατική σχέση που έχει καταρτιστεί με καθέναν από εσάς καθώς και για την ανταπόκριση στα αιτήματά σας σχετικά με αυτήν.

- Για την μεταξύ μας επικοινωνία σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, την υπενθύμιση ημερομηνίας τεχνικού ελέγχου, το κλείσιμο ραντεβού και γενικά για κάθε ζήτημα και αίτημά σας.

Ποια δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε

Κατά κανόνα, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε δεδομένα των επισκεπτών της ιστοσελίδας μόνο όταν οι ίδιοι τα παρέχετε άμεσα και με τη θέλησή σας, συνεπώς η απλή επίσκεψη στην ιστοσελίδα δεν σημαίνει απαραίτητα ότι επεξεργαζόμαστε δεδομένα σας. Αυτό δεν μπορεί να ισχύσει απολύτως σε δύο περιπτώσεις: στα δεδομένα που συλλέγονται με τη βοήθεια αρχείων cookies και σε ορισμένα δεδομένα, τα οποία συλλέγονται αυτόματα κατά την επίσκεψή σας.

Ειδικότερα, εξαιτίας του τρόπου λειτουργίας του διαδικτύου, μόλις επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας, ο server μας καταγράφει τη διεύθυνση IP σας, η οποία συνιστά προσωπικό δεδομένο, ακόμα και αν ως ιστοσελίδα δεν μπορούμε να σας ταυτοποιήσουμε μόνοι μας με βάση το στοιχείο αυτό. Η νομική βάση και ο σκοπός για τους οποίους συλλέγουμε τη διεύθυνση IP σας, μαζί με την ημερομηνία και την ώρα σύνδεσης και τα διατηρούμε σε ειδικά αρχεία (log files) είναι αφενός το δικό μας έννομο συμφέρον για επεξεργασία των συγκεκριμένων δεδομένων ώστε να διασφαλίσουμε την ασφάλεια δικτύων, πληροφοριών και υπηρεσιών από τυχαία γεγονότα ή παράνομες ή κακόβουλες ενέργειες οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο τη διαθεσιμότητα, τη γνησιότητα, την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα των αποθηκευμένων ή διαβιβαζόμενων δεδομένων (π.χ. έλεγχος επιθέσεων «άρνησης υπηρεσίας»), αλλά και να θεμελιώσουμε, να ασκήσουμε ή να υποστηρίξουμε νομικές αξιώσεις και αφετέρου η νομική υποχρέωσή μας να τα τηρούμε τόσο ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία των δεδομένων σας από κακόβουλους χρήσης όσο και διότι ενδέχεται, με βάση το ισχύον πλαίσιο, να μας ζητηθούν στοιχεία από αστυνομικές ή δικαστικές αρχές, τα οποία θα πρέπει να είμαστε σε θέση να παρέχουμε, πάντα υπό αυστηρές προϋποθέσεις και όρους. Επίσης, και πάντοτε για τους ως άνω λόγους, κατά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας ενδέχεται να συλλεχθούν αυτόματα ορισμένες πληροφορίες, πέραν της ΙΡ του υπολογιστή σας, όπως ο τύπος του προγράμματος περιήγησης (browser) και η διαμόρφωση του λειτουργικού συστήματος, οι ιστοσελίδες που επισκεφθήκατε αμέσως πριν και μετά από την επίσκεψή σας στον Δικτυακό Τόπο, δικτυακοί τόποι και διαφημίσεις που βλέπετε και συνδέσεις στις οποίες κάνετε κλικ εντός του Δικτυακού Τόπου, βασικές πληροφορίες σύνδεσης με το διακομιστή και πληροφορίες που συλλέγονται μέσω HTML cookies, και άλλων παρόμοιων τεχνολογιών.

Ως προς τα δεδομένα που μας παρέχετε εσείς με διάφορες αφορμές και για διάφορες αιτίες στα πλαίσια της αλληλεπίδρασής μας ανά περίπτωση συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε στοιχεία όπως το ονοματεπώνυμό σας, την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e-mail), τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου, τον τύπο και τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματός σας, την ημερομηνία της 1ης άδειας κυκλοφορίας, αν έχετε πραγματοποιήσει έλεγχο ή όχι κατά το παρελθόν, την ημερομηνία τελευταίου ελέγχου του οχήματος, την επιθυμητή ημερομηνία και ώρα ελέγχου ΚΤΕΟ, κλπ.

Ειδικά μέσω της φόρμας επικοινωνίας της ιστοσελίδας, από την οποία έχετε τη δυνατότητα να επικοινωνείτε μαζί μας, τα απαραίτητα στοιχεία για την επικοινωνία είναι ονοματεπώνυμο και email. Τα στοιχεία αυτά τα επεξεργαζόμαστε με βάση τη συγκατάθεσή σας, την οποία παρέχετε με θετική ενέργεια πριν αποστείλετε το μήνυμά σας, προκειμένου να σας παρέχουμε απάντηση. Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν της ανάκλησής της. Σημειώνουμε ότι η αποστολή και μόνο ενός email ή η υποβολή μίας φόρμας επικοινωνίας δεν αποτελεί από μόνο του επαρκή λόγο για να σας εντάξουμε στη βάση δεδομένων μας ούτε διατηρούμε τα στοιχεία σας για εμπορική προώθηση. Σας επισημαίνουμε ωστόσο ότι τα μηνύματα που αποστέλλονται με τη χρήση φόρμας επικοινωνίας δεν καλύπτονται από οποιουδήποτε είδους απόρρητο, και για τον λόγο αυτό ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να περιλαμβάνετε ευαίσθητες πληροφορίες σχετικά με εσάς ή τρίτα πρόσωπα στα μηνύματά σας.

Τέλος, σημειώνουμε ότι σε καμία περίπτωση μέσω της ιστοσελίδας μας δεν πραγματοποιείται συστηματική και εκτενής αξιολόγηση προσωπικών πτυχών σχετικά με φυσικά πρόσωπα η οποία βασίζεται σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ.

Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων - Επεξεργασία με βάση το έννομο συμφέρον

Η νομική βάση της επεξεργασίας εκ μέρους είναι κυρίως η εκτέλεση σύμβασης, σε ορισμένες περιπτώσεις ωστόσο βασιζόμαστε σε έννομο συμφέρον μας (π.χ. διαφύλαξη της ασφάλειας των πληροφοριακών μας συστημάτων) ή στην ύπαρξη έννομης υποχρέωσης (π.χ. κοινοποίηση δεδομένων σε αρμόδιες αρχές).

Πέραν της επεξεργασίας των δεδομένων σας προκειμένου να εκπληρώσουμε τη συμβατική μας υποχρέωση, ενδέχεται να επεξεργαστούμε δεδομένα σας για την απευθείας προώθηση νέων υπηρεσιών ή προϊόντων, δικών μας ή τρίτων (marketing). Σε αυτήν την περίπτωση αντικείμενο επεξεργασίας είναι μόνο στοιχεία επικοινωνίας (ονοματεπώνυμο, email, τηλέφωνο, διεύθυνση) και επαγγελματικής ιδιότητας. Επιπρόσθετα, έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε να μη λαμβάνετε τέτοια μηνύματα, κατά τη δημιουργία του προφίλ σας, επιλογή την οποία μπορείτε να αλλάξατε ανά πάσα στιγμή, ενώ σε κάθε επικοινωνία μας μαζί σας, έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας για το σκοπό αυτό.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

Τα δικαιώματά σας σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα σας ρυθμίζονται από Ελληνική Νομοθεσία και ιδίως την εναρμόνισή της με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679) και είναι τα εξής:

 • Δικαίωμα πρόσβασης, δηλαδή να υποβάλλετε αίτημα για να ενημερωθείτε εάν επεξεργαζόμαστε δεδομένα και, αν ναι ποια είναι αυτά, και κάποιες ακόμα πληροφορίες, όπως π.χ. ο σκοπός επεξεργασίας, οι αποδέκτες κ.α. ,
 • Δικαίωμα διόρθωσης, δηλαδή να ζητήσετε τη διόρθωση ή και τη συμπλήρωση των στοιχείων σας, (σημαντική σημείωση: έχετε τη δυνατότητα να διορθώσετε οποιοδήποτε στοιχείο μέσω του προφίλ σας)
 • Δικαίωμα διαγραφής, δηλαδή να ζητήσετε, υπό προϋποθέσεις, τη διαγραφή των δεδομένων σας
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, δηλαδή να εξασφαλίζετε, υπό προϋποθέσεις, τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας εκ μέρους μας
 • Δικαίωμα εναντίωσης, δηλαδή να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των δεδομένων σας που γίνεται με βάση το έννομο συμφέρον μας (εμπορική προώθηση)
 • Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων, δηλαδή να ζητήσετε τα δεδομένα που μας έχετε παρέχει σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, εφόσον αυτό κριθεί τεχνικά εφικτό με βάση τις διατάξεις του GDPR.
 • Σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων (data breach), η οποία ενδέχεται να θέσει σε υψηλό κίνδυνο τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας και εφόσον αυτή δεν εμπίπτει σε μία από τις εξαιρέσεις που προβλέπονται στον GDPR, έχουμε την υποχρέωση να σας ενημερώσουμε χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

Για την άσκηση αυτών των δικαιωμάτων σας, για την οποία δεν επιβαρύνεστε με κανένα κόστος, μπορείτε να απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της εταιρίας μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@..........

Εντός περιόδου τριάντα ημερών από την λήψη του σχετικού αιτήματός σας θα ενημερωθείτε τόσο αν αυτό μπορεί να ικανοποιηθεί είτε για ποιον λόγο κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατόν.

Η συμμόρφωση με το νομικό πλαίσιο για την επεξεργασία δεδομένων και η άσκηση των δικαιωμάτων σας, αποτελεί προτεραιότητα για την εταιρία. Για το λόγο αυτό, έχουμε το δικαίωμα να ζητήσουμε την παροχή πρόσθετων πληροφοριών, οι οποίες είναι αναγκαίες για την επιβεβαίωση της ταυτότητας σας πριν την άσκηση των δικαιωμάτων σας, όπως π.χ. η διαγραφή του προφίλ σας.

Εάν θεωρείτε ότι παραβιάζουμε τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (dpa.gr), αφού ωστόσο κατά τα ανωτέρω έχετε απευθυνθεί στο Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της εταιρίας.

Για πόσο καιρό αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας;

Η διατήρηση των δεδομένων σας από την εταιρία μας γίνεται για όσο διάστημα είναι απαραίτητο με βάση τη σχέση μας (π.χ. αν είστε μέλος, τι είδους προφίλ έχετε, κ.α.), τις επιθυμίες σας (π.χ. αν ζητήσετε τη διαγραφή τους), και την τυχόν ύπαρξη έννομης υποχρέωσης (π.χ. φορολογικά στοιχεία). Για να ορίσουμε την περίοδο αποθήκευσης εφαρμόζουμε την αρχή του περιορισμού της περιόδου αποθήκευσης, ενώ σε κάθε περίπτωση προτεραιότητά μας είναι η ασφαλής τήρησή τους. Οι κανόνες για τον καθορισμό της περιόδου διατήρησης προκύπτουν από τη διασφάλιση των κανόνων για την προστασία δεδομένων, τις βέλτιστες πρακτικές του χώρου και την διαφύλαξη της εύρυθμης λειτουργίας της εταιρίας, ωστόσο πέρα από τα κριτήρια και τις παραμέτρους που θέτουμε εμείς υπάρχουν και όροι που τίθενται από τις αρμόδιες αρχές και οι οποίοι πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν. Ενόψει όλων αυτών:

 • Σε περίπτωση που η νομική βάση της επεξεργασίας είναι η άσκηση του εννόμου συμφέροντος, η επεξεργασία και διατήρηση των προσωπικών δεδομένων θα πραγματοποιείται για όσο χρόνο κρίνεται απαραίτητο για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού της εταιρίας, καθώς και για όσο χρόνο ακόμα απαιτείται μέχρι να παρέλθει ο χρόνος παραγραφής τυχόν σχετικών αξιώσεων.
 • Όταν τα προσωπικά δεδομένα παρέχονται συναινετικά από τον ίδιο στο πλαίσιο της εγγραφής στις υπηρεσίες της ιστοσελίδας, η διατήρησή τους γίνεται για όσο χρόνο δεν έχει αρθεί η σχετική συγκατάθεση που χορηγήθηκε οικειοθελώς. Ακόμη ωστόσο και σε περίπτωση άρσης της συγκατάθεσης, θα πρέπει να διατηρήσουμε τα αναγκαία δεδομένα για όσο χρόνο απαιτείται μέχρι την παραγραφή τυχόν εκατέρωθεν αξιώσεων.
 • Όταν νομική βάση της επεξεργασίας είναι η εκτέλεση της σύμβασης, θα διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για όσο χρόνο θα διατηρείτε η συμβατική σχέση με την εταιρία μας ή για όσο χρόνο ακόμα απαιτείται μέχρι να παρέλθει ο χρόνος παραγραφής τυχόν σχετικών αξιώσεων.
 • Σημειώνουμε ότι ακόμα και εάν υποβάλετε αίτημα για διαγραφή των δεδομένων σας, είναι δυνατό να διατηρήσουμε ορισμένα από αυτά, αποκλειστικά και μόνο λόγω έννομων υποχρεώσεων ή για τη θεμελίωση, άσκηση και υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

Πως προστατεύουμε τα δεδομένα σας

Η εταιρία μας σε όλα τα στάδια της συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων σας εφαρμόζει τα αναγκαία τεχνικά, φυσικά και διοικητικά μέτρα ασφάλειας ώστε αυτά να προστατεύονται από απώλεια, κακή χρήση, ζημία ή τροποποίηση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και αποκάλυψη. Στο πλαίσιο αυτό, εφαρμόζουμε μία σειρά από κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, όπως ο περιορισμός των ατόμων που έχουν πρόσβαση στη διαχείριση των μέσων, προκειμένου να διασφαλίσουμε την ασφαλή επεξεργασία των δεδομένων. Σημειώνουμε ότι τα πρόσωπα αυτά ενεργούν πάντοτε υπό την εποπτεία του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία, μόνο κατ’ εντολή του υπευθύνου επεξεργασίας, ενώ η πρόσβαση στις προσωπικές σας πληροφορίες επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους μας. Όπως επιτάσσουν οι αρχές της ασφάλειας πληροφοριών και της προστασίας δεδομένων, τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας παρακολουθούνται τακτικά και, εάν κριθεί απαραίτητο, επικαιροποιούνται και προσαρμόζονται στις νέες βέλτιστες πρακτικές. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν ενδεικτικά και ανά περίπτωση:

- την υιοθέτηση εσωτερικών πολιτικών ασφαλείας,

- την κατάλληλη εκπαίδευση του προσωπικού μας, το οποίο δεσμεύεται για την τήρηση εμπιστευτικότητας και απορρήτου,

- την πραγματοποίηση διαρκών ελέγχων υποδομής για την διαπίστωση τυχόν αδυναμιών, πιθανών εισβολών και άλλων ευπαθειών στα συστήματά μας.

- την κρυπτογράφηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, με την αξιοποίηση μίας σειράς τεχνολογιών που διασφαλίζουν την ασφάλειά τους (π.χ. SSL certificate, κρυπτογράφηση, πιστοποιημένοι πάροχοι φιλοξενίας).

- τη δυνατότητα διασφάλισης του απορρήτου, της ακεραιότητας, της διαθεσιμότητας και της αξιοπιστίας των συστημάτων και των υπηρεσιών επεξεργασίας σε συνεχή βάση,

- τη δυνατότητα αποκατάστασης της διαθεσιμότητας και της πρόσβασης σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε εύθετο χρόνο σε περίπτωση φυσικού ή τεχνικού συμβάντος,

- διαδικασία για την τακτική δοκιμή, εκτίμηση και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των τεχνικών και των οργανωτικών μέτρων για τη διασφάλιση της ασφάλειας της επεξεργασίας.

Με ποιον μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας

Χρησιμοποιούμε υπηρεσίες τρίτων (εκτελούντες την επεξεργασία) για πολύ συγκεκριμένες και απολύτως απαραίτητες υπηρεσίες, όπως hosting ή web analytics. Για την παροχή των υπηρεσιών αυτών συνεργαζόμαστε με επιχειρήσεις που εγγυόνται με τη σειρά τους την ασφάλεια των δεδομένων που τους διαβιβάζουμε. Πρέπει ωστόσο να γίνει κατανοητό ότι σε κάποιες περιπτώσεις πιθανόν να είμαστε υποχρεωμένοι να μοιραστούμε δεδομένα με δικαστικές ή αστυνομικές αρχές, πάντοτε υπό αυστηρούς όρους και προϋποθέσεις

Επίσης, τα δεδομένα σας θα διαβιβαστούν στο τμήμα της εταιρίας που είναι αρμόδια για την λειτουργία της ιστοσελίδας και των εφαρμογών που λειτουργούν μέσω αυτής.

Στα πλαίσιο προωθητικών και διαφημιστικών ενεργειών διατηρούμε την ηλεκτρονική διεύθυνση των χρηστών μας και άλλα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τους, όπως ενδεικτικά όνομα, επίθετο, κινητό τηλέφωνο και τα διαβιβάζουμε σε εταιρείες, οι οποίες κοινοποιούν στοχευμένα διαφημιστικό περιεχόμενο.

Τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω Google Analytics (π.χ. η διεύθυνση που επισκέφθηκε ο χρήστης, η ενέργεια την οποία πραγματοποίησε, ο παραμονής κλπ, διαβιβάζονται κατά κανόνα σε server της Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί).

Σε κάθε περίπτωση σας διαβεβαιώνουμε ότι κάθε διαβίβαση προσωπικών δεδομένων γίνεται υπό συνθήκες που διασφαλίζουν ότι αυτά που διαβιβάζονται είναι τα ελάχιστα αναγκαία, καθώς και να συντρέχουν πάντα οι προϋποθέσεις για νόμιμη και θεμιτή επεξεργασία.

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Η εταιρία διαθέτει επίσημους λογαριασμούς στα παρακάτω μέσα κοινωνικής δικτύωσης Facebook και Instagram. Μέσα από τις πλατφόρμες αυτές, και με νομική βάση τη συγκατάθεσή σας, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε ορισμένα δεδομένα σας (ιδίως το όνομα χρήστη που χρησιμοποιείτε και τη φωτογραφία σας), με σκοπό της επεξεργασίας την ενημέρωσή σας ή/και την επικοινωνία μεταξύ μας.

Η συγκατάθεσή σας χορηγείται με το να κάνετε like ή follow στις σελίδες μας και μπορείτε να την ανακαλέσετε το ίδιο εύκολα, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο (unlike, unfollow). Η συγκατάθεσή σας αυτή συνεπάγεται την αποδοχή της πολιτικής μας για την προστασία δεδομένων, η οποία παρατίθεται σε εμφανές και εύκολα προσβάσιμο σημείο στην εκάστοτε σελίδα, ενώ αν διαφωνείτε με αυτήν θα πρέπει να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας. Ιδίως ως προς τις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης η εταιρία μας είναι από κοινού υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων σας μαζί με την εκάστοτε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, χωρίς όμως να φέρουμε οποιαδήποτε ευθύνη για τον τρόπο που κάθε πλατφόρμα επεξεργάζεται τα δεδομένα σας.

Σχόλια στην ιστοσελίδα ή /και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Η εταιρία μας ενθαρρύνει την υποβολή σχολίων εκ μέρους των χρηστών στις αναρτήσεις ή/και στις σελίδες που διατηρεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αν και δεν έχουμε υποχρέωση ελέγχου του περιεχομένου που υποβάλλεται από τους χρήστες προτεραιότητά μας είναι διασφάλιση ενός ασφαλούς online περιβάλλοντος. Για τον λόγο αυτό επιφυλασσόμαστε τους δικαιώματός μας να αφαιρούμε χωρίς προειδοποίηση κάθε είδους ανάρτηση που παραβιάζει τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας όπως αυτή αναφέρονται στο σχετικό σημείο και ιδίως περιεχόμενου υβριστικό, χυδαίο, πορνογραφικό, απειλητικό, διαφημιστικό ή που παραβιάζει δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας ή περιέχει ψευδή δήλωση ως προς το πρόσωπο του χρήστη, διατηρώντας παράλληλα τη δυνατότητα αποκλεισμού των χρηστών που το υποβάλλουν.

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι περιεχόμενο χρήστη που φιλοξενείται στην ιστοσελίδα μας ή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εταιρίας σας θίγει ή παραβιάζει με άλλο τρόπο τους όρους χρήσης μας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε άμεσα μαζί μας.

Ανήλικοι

Το περιεχόμενοι και οι υπηρεσίες μας απευθύνονται αποκλειστικά σε άτομα άνω των 18 ετών και δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας καμία πληροφορία για άτομα κάτω από το ηλικιακό αυτό όριο. Εάν είστε κάτω των 18 ετών δεν επιτρέπεται η με οποιονδήποτε τρόπο υποβολή στοιχείων σας προς εμάς.

Δεδομένου ότι δεν είναι τεχνικά εφικτό να ελέγξουμε με αποτελεσματικό τρόπο σε όλες τις περιπτώσεις την ηλικία σας, δεσμευόμαστε, σε περίπτωση που αναφερθεί και εξακριβωθεί η υποβολή προσωπικών στοιχείων που αφορούν σε ανηλίκους, να διαγράφουμε άμεσα όλες τις σχετικές πληροφορίες. Η διαγραφή αυτή ισχύει με την επιφύλαξη της ανάγκης τήρησης των στοιχείων σε περίπτωση θεμελίωσης, άσκησης ή υποστήριξης νομικών αξιώσεών μας, ή της παροχής συγκατάθεσης από κηδεμόνα.

Αλλαγές στην πολιτική και ενημέρωση

Η παρούσα πολιτική για την προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα μπορεί να τροποποιείται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Στα πλαίσια της αρχής της διαφάνειας εμείς θα σας ενημερώνουμε για οποιαδήποτε σημαντική αλλαγή στην πολιτική μας, ωστόσο σας προτρέπουμε ανά τακτά χρονικά διαστήματα να ελέγχεται και οι ίδιοι το κείμενο αυτό.

Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, θα πρέπει να ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα την πολιτική μας, καθώς η χρήση των υπηρεσιών μας συνεπάγεται την αποδοχή της εκ μέρους σας.