Διάρκεια τεχνικού ελέγχου οχημάτων.

Με απόφαση του Υπουργείου Μεταφορών, έχει καθοριστεί ελάχιστη χρονική διάρκεια για την διενέργεια του τεχνικού ελέγχου ανάλογα με την κατηγορία των οχημάτων και κάποια χαρακτηριστικά τους.

Ο χρόνος ξεκινάει από την στιγμή της φωτογράφισης του οχήματος, μόλις αυτό μπει στην γραμμή ελέγχου και λήγει με την εκτύπωση του Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου.

Στον πίνακα που ακολουθεί, παρουσιάζονται οι ελάχιστοι χρόνοι διάρκειας Τεχνικού Ελέγχου

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Ελάχιστος χρόνος διενέργειας Τεχνικού Ελέγχου

(σε λεπτά της ώρας)

Επιβατικά ΙΧ

20

Ταξί - ΔΧ

20

Φορτηγά < 3,5 τόνους

20

Φορτηγό> 3,5 τόνους 2-αξονικο

30

Φορτηγό> 3,5 τόνους 3-αξονικο

35

Φορτηγό> 3,5 τόνους 4-αξονικο

40

Λεωφορεία Μονώροφα μήκους έως 10 μέτρα

35

Λεωφορεία Μονώροφα μήκους άνω των 10 μέτρων

50

Αρθρωτά- Διώροφα

60

Ρυμουλκούμενα – Ημιρυμουλκούμενα 2-αξονικο

20

Ρυμουλκούμενα – Ημιρυμουλκούμενα 3-αξονικο

25

Συρμός 3-αξονικος

45

Συρμός 4-αξονικος

50

Συρμός 5-αξονικος

55

Συρμός 6-αξονικος

60

Μοτοσικλέτες

12

  • Προκειμένου για οχήματα που χρησιμοποιούν για την κίνηση τους υγραέριο (LPG), φυσικό αέριο (CNG) ή είναι διπλού καυσίμου (dual fuel), οι ελάχιστοι χρόνοι προσαυξάνονται κατά 5 λεπτά της ώρας
  • προκειμένου για οχήματα μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR) οι ελάχιστοι χρόνοι προσαυξάνονται κατά 10 λεπτά της ώρας
  • προκειμένου για οχήματα μεταφοράς ευπαθών τροφίμων (ATP) οι ελάχιστοι χρόνοι προσαυξάνονται κατά 5 λεπτά της ώρας