Παράβολα Εκπρόθεσμης Προσέλευσης

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, στις περιπτώσεις που ένα όχημα προσέλθει με καθυστέρηση για τον προβλεπόμενο Τεχνικό Έλεγχο, τότε επιβαρύνεται με πρόσθετο κόστος με την μορφή δημοσίου παραβόλου.

Το ύψος του παραβόλου εκπροθέσμου ελέγχου εξαρτάται από την κατηγορία του οχήματος, το είδος του ελέγχου και το χρονικό διάστημα καθυστέρησης.

Υπάρχουν, ωστόσο ειδικές περιπτώσεις (λόγοι ανωτέρας βίας), για τις οποίες προβλέπονται εξαιρέσεις. Αυτές είναι:

  • η δήλωση ακινησίας του οχήματος, υπό την προϋπόθεση ότι κατά την θέση του οχήματος σε ακινησία, δεν έχει παρέλθει η ημερομηνία υποχρέωσης σε Τεχνικό Έλεγχο.
  • η νοσηλεία σε Δημόσιο Νοσοκομείο, το διάστημα της τελικής ημερομηνίας υποχρέωσης σε Τεχνικό Έλεγχο
  • η εντεταλμένη υπηρεσία σε νομό που δεν λειτουργεί Δημόσιο ή Ιδιωτικό ΚΤΕΟ, το διάστημα της τελικής ημερομηνίας υποχρέωσης σε Τεχνικό Έλεγχο
  • η κλοπή ή αφαίρεση πινακίδων κυκλοφορίας.

Στις περιπτώσεις αυτές, το όχημα θα πρέπει να προσέλθει στο ΚΤΕΟ μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία λήξης του λόγου ανωτέρας βίας ενώ θα πρέπει να προσκομίσετε τα αντίστοιχα έγγραφα που το πιστοποιούν, ώστε να αποφύγετε το κόστος του παραβόλου εκπρόθεσμης προσέλευσης .

Παράβολα εκπρόθεσμης προσέλευσης, ανάλογα με την κατηγορία του οχήματος, το είδος ελέγχου και την χρονική διάρκεια καθυστέρησης.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Εκπρόθεσμος Τεχνικός Έλεγχος έως 30 ημέρες

Εκπρόθεσμος Τεχνικός Έλεγχος από 30 ημέρες έως 6 μήνες

Εκπρόθεσμος Τεχνικός Έλεγχος πέραν των 6 μηνών

Εκπρόθεσμος Επανέλεγχος

Επιβατικά ΙΧ

16,00 €

33,00 €

65,00 €

4,00 €

Ταξί - ΔΧ

15,00 €

31,00 €

62,00 €

3,00 €

Εκπαιδευτικά ΙΧ

15,00 €

31,00 €

62,00 €

3,00 €

Ασθενοφόρα

21,00 €

42,00 €

85,00 €

5,00 €

Νεκροφόρες

18,00 €

37,00 €

73,00 €

4,00 €

Μηχανοκίνητα τροχόσπιτα (Αυτοκινούμενα)

21,00 €

42,00 €

85,00 €

5,00 €

Φορτηγά < 3,5 τόνους

20,00 €

39,00 €

78,00 €

5,00 €

Φορτηγό 3,5 – 12 τόνους

28,00 €

55,00 €

111,00 €

7,00 €

Φορτηγό > 12 τόνους

31,00 €

62,00 €

124,00 €

7,00 €

Λεωφορεία Μονώροφα μήκους έως 10 μέτρα

26,00 €

53,00 €

106,00 €

6,00 €

Λεωφορεία Μονώροφα μήκους άνω των 10 μέτρων

30,00 €

61,00 €

122,00 €

7,00 €

Αρθρωτά- Διώροφα

33,00 €

65,00 €

130,00 €

8,00 €

Ρυμουλκούμενα – Ημιρυμουλκούμενα 3,5 – 10 τόνους

20,00 €

40,00 €

81,00 €

4,00 €

Ρυμουλκούμενα – Ημιρυμουλκούμενα>10 τόνους

24,00 €

49,00 €

98,00 €

5,00 €

Συρμοί με τον ίδιο αριθμό κυκλοφορίας

35,00 €

69,00 €

138,00 €

8,00 €

Τουριστικά τρενάκια

30,00 €

61,00 €

122,00 €

7,00 €

Μοτοσικλέτες

10,00 €

20,00 €

41,00 €

2,00 €